Školský futsalový turnaj

Dňa 27.10.2022 sa uskutočnil školský futsalový turnaj. Zúčastnilo sa ho 13družstiev.Družstvá tvorili 6 hráči z jednej triedy-z toho 1 dievča.

Turnaj začal zápasmi v skupinách. Víťazi skupín bojovali o umiestnenie.

3. miesto-1.NB , 2.miesto-2.A ,1. miesto-3.A