Kritéria hodnotenia

Členovia Pk Tšv opätovne schválili kritéria hodnotenia žiakov na Tšv.

Žiaci sú oslobodení od cvičenia na Tšv ak :

  1. Majú ospravedlnenie od lekára – po chorobe, po úraze
  2. Ak si uplatňujú zabudnutie (punte) za každý polrok si môžu  žiaci  zabudnúť úbor na Tšv 2x až pri treťom sa znižuje známka
  3. Majú ospravedlnenie od  rodiča -2x za polrok
  4. Žiaci úplne oslobodení od Tšv- školské tlačivo s pečiatkou odborného lekára

Vyučujúci Tšv  známkujú:    – 2x známka za tématický celok v danom polroku

                                                             Preskoky cez švihadlo a dvojšvihy

  • Vzťah k Tšv – známka 1 za odcvičený celý mesiac , alebo znížená známka za nenosenie úboru
  • Aktivita