Členovia

Predseda PK:

Mgr. Eva Evelleyová

Členovia PK:

Mgr. Zdena Geregová

RNDr. Agnesa Fehérová

Mgr. Daniel Vasilišin