Dlhodobé športové súťaže

  • V tomto školskom roku sme sa tiež prihlásili do Dšs. Dňa 11.10.2023 sme sa zúčastnili súťaže nohejbal chlapcov-kde sa nám postúpiť nepodarilo. Dňa 16.10.2023 sme sa zúčastnili súťaže futsal dievčatá-kde sa nám darilo viac. Družstvo našej školy vyhralo postupne s Soš Veterinárna 4:0, s Szš Kukučínova 5:1, s OA Watsonova  3:0.Dievčatám gratulujeme k postupu.Dlhodobé športové súťaže - Obrázok 1Dlhodobé športové súťaže - Obrázok 2Dlhodobé športové súťaže - Obrázok 3

Školský futsalový turnaj

Dňa 27.10.2022 sa uskutočnil školský futsalový turnaj. Zúčastnilo sa ho 13družstiev.Družstvá tvorili 6 hráči z jednej triedy-z toho 1 dievča.

Turnaj začal zápasmi v skupinách. Víťazi skupín bojovali o umiestnenie.

3. miesto-1.NB , 2.miesto-2.A ,1. miesto-3.A